Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftSolcellepanel og solenergi

Solcellepanel og solenergi

Solen er en gratis, lett tilgjengelig og en klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt.

Behovet for fornybare og energieffektive løsninger er økende og vi ser en vekst i interessen for solenergi og øvrige Enøk-tiltak. Derfor tror vi sol vil spille en stor rolle i fremtidens energisystem, og mener solenergi har potensiale til å bli en viktig fornybar energikilde også her nord.

Vi leverer solcellepaneler som er skalerbare og finnes i ulike formater. Derfor passe for små installasjoner på bolighustak, så vel som på store næringsbygg eller industrianlegg. – Er det flate, er det mulighet!

Vi i Elektrogruppen tar mål av oss til å bli ledende installatør av solcellepanel i nord, og våre ingeniører kan delta i kartlegging og mulighetsstudier for å finne den optimale løsningen for installasjon og smart energieffektiv drift.