Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftFag: Ventilasjon

Ventilasjon

I Elektrogruppen vet vi at et godt inneklima betyr god livskvalitet. Vi sitter på fagekspertise i dagens og fremtidens ventilasjonsløsninger for alle typer og størrelse av bygg og anlegg.

Våre leveranser spenner fra enkle oppdrag, til større komplette anlegg for næring og industri. Vi vektlegger gode løsninger og universell utforming. I tillegg har vi et fokus på bærekraftige valg som både vi og kunden kan være stolte av.

Kontakt Elektrogruppen

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå med effektiv og sikker drift av ditt bygg.

Bestill Serviceavtale

Vi leverer

Varmepumpe / Aircondition

Ventilasjon- og klimaanlegg

Inneklima, levetid og merverdi i sentrum.

Om bygget er nytt eller gammelt forbedrer vi forholdene for byggets brukere. Er luften god, har vi det bra og yter bedre.

Strøm / Sikringsboks

System-optimalisering

For å levere et godt inneklima med minimalt energibruk kreves det kunnskap om system og samspill i bygget.

Vi sikrer med rett dimensjonering, smart drift i et langsiktig perspektiv.

Styresystem

Behovs-kartlegging

Anleggets tilførte luftmengde tilpasses til antall mennesker og andre relevante klimaparametere.

Behovsstyrt ventilasjon kan på den måten senke energikostnadene.

Les mer

Energi-rådgivning

Med våre løsninger for balansert ventilasjon og varme-gjenvinning kan energitap reduseres.

Vi er der for deg med vår kompetanse hele veien fra rådgivning til idriftssatt anlegg.

Øye

Styring og overvåkning

Smart styring er energieffektivt. Vi kan bedre ditt inneklima og oppnå lavere driftskostnader.

Med kultur for presisjon drifter og vedlikeholder vi klimainstallasjonene dine.