Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftFag: VVS og Rørlegging

VVS og Rørlegging

Nilsson er en av landsdelens eldste og mest slagkraftige rørleggervirksomhet. Vi har kunnskapen som skal til for å hjelpe deg uansett behov innenfor VVS og rørfaget.

Vi tilbyr de rette og energieffektive løsningene til bolig, offentlig installasjoner, maritim sektor, industri og næring. Uavhengig av om det er nytt eller eksisterende bygg kan du være trygg på at våre løsninger varer. Vi tenker kvalitet og langsiktighet i alt vi gjør.

Kontakt Nilsson

Gå til nilsson.no for å få oversikt over din nærmeste Nilssonbedrift!

Finn nærmeste Nilsson

Vi leverer innen VVS og rørlegger-tjenester

Vannkran

Sanitær

Vi leverer alle typer sanitæranlegg.

Vi kan designe ditt baderom, levere møbler, sanitærutstyr, varmtvannsberedere, avløpssystemer, utnyttelse av regnvann med mer. Vi har ADK1 sertifisert personell.

Varmepumpe / Aircondition

Varmeanlegg og varmepumper

Vår kompetanse spenner over alle varmeløsninger.

Kjeler med biobrensel, bergvarmepumper med brønnpark, solfangere og alle typer varmepumper.

Aircondition

Kuldeanlegg

Vi hjelper deg holde en avbruddsfri og stabil temperatur, uavhengig av ytre faktorer.

Et energieffektivt og driftssikkert anlegg av kvalitet, som varer.

Les mer
Rør

Industri-rørlegging

Rasjonelle anlegg tilpasset øvrige fag og byggets funksjon.

Ingenting er for stort eller for vanskelig. Vi har sertifiserte sveisere og industrirørleggere.

Brann / Flamme

Brannslukking og sprinkleranlegg

Sikkerhet er førsteprioritet og et slukkeanlegg kan redde liv.

Vi installerer et rett dimensjonert inergen- eller sprinkleranlegg eller vedlikeholde ditt eksisterende.

Varmekabler

Vannbåren gulvvarme

Komfortabelt og energieffektivt.

Kvalitet og driftssikkerhet i fokus.