Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftProsjektering og rådgivende ingeniørtjenester

Prosjektering og rådgivende ingeniørtjenester

Løsningsorientert og med faglig styrke oppnår Elektrogruppen resultater. Vi finner de løsningene som passer kundens unike behov og er en god partner i utviklingen av ditt prosjekt.

Elektrogruppens erfarne rådgivere hjelper deg med å finne løsninger for nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kjenner relevante standarder og regelverk, og kan dimensjonere anlegg for både offentlige og private oppdragsgivere.

Vår styrke er tverrfaglig kompetanse og lokal kapasitet. Vi kan levere komplette tjenester i hele livsløpet til anlegget, fra tidlig fase til drift.


Spisskompetanse

Vi legger grunnlaget for byggets utforming og funksjon avhengig av valgt entrepriseform.

Byggherrens ønskede funksjon detaljprosjekteres av våre ingeniører. Vi har spisskompetanse på fagene elektroinstallasjon, telekommunikasjon, alarm og sikkerhet, lås og beslag, automasjon, ventilasjon, VVS og rørlegging.


Systematisk prosjektering

Våre prosjektledere benytter moderne verktøy, gode systemer og er effektivt organisert.

Når vi utarbeider nødvendig tegningsunderlag og planverk er det tilrettelagt for bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i de anlegg hvor det etableres.

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS

Se våre prosjekter

Sameiet Schyttegården i Bodø.

Sameiet Schyttegården

Elektro Bodø AS levert moderne lås, beslag, dørautomatikk og porttelefon til Sameiet Schyttegården.

Innsiden av Avinorsenteret.

Avinor RTC Bygg Hovedsentral Bodø

Elektro Bodø AS fikk oppdraget som elektroentreprenør for Avinors sentral for fjernstyring av flytrafikk.

Fasade av Hunstadsenteret kjøpesenter

Hunstadsenteret

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen sin totalentreprise for oppføring av Hunstadsenteret.