Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftProsjektering og rådgivende ingeniørtjenester

Prosjektering og rådgivende ingeniørtjenester

Løsningsorientert og med faglig styrke oppnår Elektrogruppen resultater. Vi finner de løsningene som passer kundens unike behov og er en god partner i utviklingen av ditt prosjekt.

Elektrogruppens erfarne rådgivere hjelper deg med å finne løsninger for nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kjenner relevante standarder og regelverk, og kan dimensjonere anlegg for både offentlige og private oppdragsgivere.

Vår styrke er tverrfaglig kompetanse og lokal kapasitet. Vi kan levere komplette tjenester i hele livsløpet til anlegget, fra tidlig fase til drift.

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS

Spisskompetanse

Vi legger grunnlaget for byggets utforming og funksjon avhengig av valgt entrepriseform. Byggherrens ønskede funksjon detaljprosjekteres av våre ingeniører. Vi har spisskompetanse på fagene elektroinstallasjon, telekommunikasjon, alarm og sikkerhet, lås og beslag, automasjon, ventilasjon, VVS og rørlegging.


Systematisk

Våre prosjektledere benytter moderne verktøy, gode systemer og er effektivt organisert. Når vi utarbeider nødvendig tegningsunderlag og planverk er det tilrettelagt for bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i de anlegg hvor det etableres.

Se våre prosjekter

Byparken Kvartal 98.

ByParken – Kvartal 98

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk under-entreprenør til Gunvald Johansen sin total-entreprise for oppføring av ByParken.

Forsiden av Byggmakker Hunstad bygget.

Byggmakker Hunstad

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.

Bilde av fylkeshuset i Bodø.

Fylkeshuset

Elektro Bodø AS har levert en komplett sikkerhetsløsning for Fylkeshuset i Bodø.