Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftProsjektledelse og gjennomføring

Prosjektledelse og gjennomføring

Vi vektlegger samarbeid og en fornøyd oppdragsgiver etter overlevering av prosjekter. Med beste praksis, ervervet over flere tiår med store og kompliserte prosjektleveranser, har Elektrogruppen en gjennomføringsmodell med god prosjektledelse som sikrer trygghet i alle ledd.

Med prosjektets mål som rettesnor benytter vi oss av gjennomarbeidet metodikk, kompetanse og ferdigheter for å ha kontroll på kvalitet, kostnader, tidsplan og sikkerhet på byggeplassen. Vi har fokus på å lære fra prosjektene og tror et effektivt samarbeid og erfaringsutveksling internt i gruppen gir kunden merverdi.


Elektrogruppen

Som gruppe er vi den virksomheten i Nordland som kan levere størst kapasitet og faglig bredde. Dette setter oss i stand til å gjennomføre store og utfordrende prosjekter.

Med kompetanse på alle tekniske fagområder i eget hus har vi et stort tverrfaglig miljø med lokal tilstedeværelse.


Profesjonell prosjektledelse

Elektrogruppen kjennetegnes av høy grad av profesjonalitet, teknisk kompetanse og gjennomføringsevne.

Vi har en god prosjektledelse. Dermed kan vi ta på oss krevende leveranser i alle entrepriseformer, beviselig i en rekke vellykkede referanseprosjekter.

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS

Se våre prosjekter

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nye Nordviksentret i Bodø.