Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftService, drift og vedlikehold

Service, drift og vedlikehold

Trygghet i alle ledd!

Elektrogruppen ivaretar en bærekraftig drift og vedlikehold av ditt anlegg i et langsiktig perspektiv. Med fremtidsrettede og skreddersydde servicekonsepter sørger vi for å optimalisere ditt vedlikehold ut ifra driftskostnader. En avtale hos oss dekker opp krav til vedlikehold og ettersyn av tekniske anlegg i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter.

Som prioritert kunde hos oss tilbyr vi 24t vakttelefon året rundt, som du kan benytte dersom du skulle trenge hjelp utenfor normal arbeidstid.

Kontakt Elektrogruppen

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå med effektiv og sikker drift av ditt bygg.

Bestill Serviceavtale

Vi leverer

Samarbeid

Skreddersydde avtaler

Kunden først, alltid! En serviceavtale hos Elektrogruppen starter med å identifisere kundens unike behov og er starten på en langsiktig og verdifull relasjon.

Vi kjennetegnes av nøye planlagt, forutsigbar og fleksibel service i tett dialog med kundene våre. Enkeltfaglige eller flerfaglige serviceavtaler med tilpasset omfang.

Elektrogruppen

Totalteknisk service

Et konsept som ivaretar absolutt alle tekniske funksjoner. Du forholder deg til én kontaktperson.

Teknisk samspill må forvaltes. La Elektrogruppen ta vare på dine verdier gjennom å koordinere all teknikk i én avtale tilpasset hele ditt behov.

Elektro bil

Driftsavtaler

Vi kan drifte ditt anlegg, vurdere tilstand og komme med forslag til levetidsforlengende og energibesparende tiltak.

Med oss som partner kan du være trygg på at anlegget fungerer på best mulig måte, til enhver tid og til lave energikostnader.

Kontakt oss for mer informasjon.

Verktøy

Løpende vedlikehold

Teknikk og bygninger trenger vedlikehold.

Vi hjelper deg å se nødvendig vedlikehold og sette opp plan for etterfølgelse. Trenger du håndverker har vi fagekspertisen!