Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftTotalteknisk entreprise

Totalteknisk entreprise

Elektrogruppen har med sin faglige bredde og erfaring gode forutsetninger for å skape merverdi for kunden. Som totalteknisk leverandør ivaretar vi helheten og sikrer riktig koordinering og tar totalteknisk ansvar.

Byggets funksjon krever tverrfaglig fokus fra idé til idriftsettelse, og kunden får ett kontaktpunkt å forholde seg til underveis. Vi er fleksible, tar hånd om grensesnitt og gir byggherren nødvendig oversikt.

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS

Samarbeid

Vi gjennomfører oppdraget med kompetente fagfolk og i tett dialog med kunden. Samhandling er nøkkelen til suksess. Vårt mål er alltid å overlevere et anlegg uten mangler, kostnadseffektivt og til avtalt tid.

Vi mener vår prosjektmodell myntet på samspill fører til smidige og lønnsomme prosjekter.


Elektrogruppen

Elektrogruppens beste praksis er ervervet over tid. Vi drar veksler på hverandre innad i gruppen og kan kollektivt levere mer enn hva enkeltstående selskaper er i stand til.

Som totalteknisk leverandør har Elektrogruppen kompetanse på fagene elektroinstallasjon, telekommunikasjon, alarm og sikkerhet, automasjon, ventilasjon, VVS og rørlegging, hvor vi kan tilby nøkkelferdige tekniske anlegg.

Se våre prosjekter

Nordlands støste solcelleanlegg!

Solcelleanlegg Energihuset Bodø

Elektro Bodø AS ble valgt for oppføring av solcelleanlegg på taket til Energihuset i Bodø. Arbeidet ble fullført i 2020.

Øvrevold Borettslag i Bodø.

Øvrevold Borettslag

Elektro Bodø AS har levert låssystem med kortlesere og porttelefon til Øvrevold Borettslag.

Innsiden av Avinorsenteret.

Avinor RTC Bygg Hovedsentral Bodø

Elektro Bodø AS fikk oppdraget som elektroentreprenør for Avinors sentral for fjernstyring av flytrafikk.