Elektro.noVåre tjenesterNæring og bedriftTotalteknisk entreprise

Totalteknisk entreprise

Elektrogruppen har med sin faglige bredde og erfaring gode forutsetninger for å skape merverdi for kunden. Som totalteknisk leverandør ivaretar vi helheten og sikrer riktig koordinering og tar totalteknisk ansvar.

Byggets funksjon krever tverrfaglig fokus fra idé til idriftsettelse, og kunden får ett kontaktpunkt å forholde seg til underveis. Vi er fleksible, tar hånd om grensesnitt og gir byggherren nødvendig oversikt.


Samarbeid

Vi gjennomfører oppdraget med kompetente fagfolk og i tett dialog med kunden. Samhandling er nøkkelen til suksess.

Vårt mål er alltid å overlevere et anlegg uten mangler, kostnadseffektivt og til avtalt tid. Vi mener vår prosjektmodell myntet på samspill fører til smidige og lønnsomme prosjekter.


Elektrogruppen

Elektrogruppens beste praksis er ervervet over tid. Vi drar veksler på hverandre innad i gruppen og kan kollektivt levere mer enn hva enkeltstående selskaper er i stand til.

Som totalteknisk leverandør har Elektrogruppen kompetanse på fagene elektroinstallasjon, telekommunikasjon, alarm og sikkerhet, automasjon, ventilasjon, VVS og rørlegging, hvor vi kan tilby nøkkelferdige tekniske anlegg.

Kontakt Elektrogruppen

FÅ HJELP AV OSS

Se våre prosjekter

Nordlandssykehuset i Bodø sett fra gatenivå.

Nordlandssykehuset

Utbyggingen av Nordlandssykehuset har pågått i mange byggetrinn og Elektro Bodø AS har vært med på alle, enten deltatt som vanlig entreprise 8405 eller som totalentreprenør 8407.

Nordviksenteret i daglys.

Nordviksentret

Elektro Bodø og Nilsson AS ble valgt som totalteknisk leverandør for oppføring av Nye Nordviksentret i Bodø.

Forsiden av Byggmakker Hunstad bygget.

Byggmakker Hunstad

Elektro Bodø ble valgt som totalteknisk underentreprenør til Gunvald Johansen Bygg sin totalentreprise for oppføring av ny Byggmakker butikk på Hunstad.